Tudnivalók a keresztelésről

Keresztelés

“Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!”(Mt 28,16-20)

Máté Evangéliumának utolsó mondataiban olvashatjuk Krisztus Urunk parancsát a keresztelésről. E szerint hitünk átadása nem pusztán lehetőség előttünk, hanem egyenesen kötelességünk. Szigorúan hangzanak ezek a szavak. Valójában azonban a keresztény embert olyan boldoggá teszi Jézusba vetett hite, hogy örömmel adja azt át minden embernek. A felelős szülők nemcsak gyermekük testi jólétéről igyekeznek gondoskodni, hanem átadják az élet legnagyobb kincsét Örök Örömünket Krisztusban. A keresztség révén gyermekük Isten fogadott fiává, a Mennyek Országa örökösévé lesz. Tehát bármi is történik vele az életben, egy biztos: ha Jézus tanítása szerint igyekszik élni, örök sorsa a mennyei boldogság lesz.

A keresztség kötelezettségén túl Jézus azt is kéri, hogy tanítsuk meg őket mindannak megtartására, amit apostolainak parancsolt. Tehát a gyermekek számára a keresztség után a hitre nevelés időszaka következik, koruknak és érettségüknek megfelelően. A felnőtt keresztelendők keresztségük előtt részesülnek alapvető oktatásban és a keresztény életbe való bevezetésben.

Mindezekből következőleg keresztségre való jelentkezéskor a következő dolgokat kell tudnunk:

A keresztség feltétele

7 év alatti gyermekeknél

– a szülők, illetve legalább egyikük, vagy az, aki törvényesen helyettesíti őket, beleegyezzék

– megalapozott remény legyen a gyermek katolikus vallásban való nevelésére

7. életévet betöltött nagyobb gyerekek és felnőttek

– maguk (is) kérik a keresztség kiszolgáltatását

– megfelelő előkészítésben részesültek (katekumenátus)

Keresztszülők

A keresztelendő számára keresztszülőt választhatunk, a 7 évnél idősebbek pedig maguk kérnek fel keresztszülőt, hogy a keresztény életben segítségükre legyenek. A keresztszülői tisztséghez szükséges feltételek az Ügyintézés főmenü Igazolások menüpontban részletesen olvashatók.

Egyéb tudnivalók, jelentkezés keresztségre

Felnőttek és 7. életévüket betöltött gyermekek keresztségre való felkészítésekor az Oltáriszentség vételére, 13-15. életév betöltése esetén általában a bérmálásra is felkészítjük a jelentkezőket.

Keresztségre jelentkezni személyesen lehet a plébániairodán vagy a plébánosoknál.