Házasságkötés

Házasságkötés

“A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.” (Katolikus Egyház Katekizmusa 1601. pont)

Isten az embert férfinak és nőnek alkotta és boldogságra rendelte. Ezt a boldogságot az ember vagy a Mennyek Országáért önként vállalt szüzességgel, vagy a házasság szentségében megszentelt életszövetséggel éri el. Más utunk nincsen a Boldogság felé. Ezért arra biztatjuk fiataljainkat, hogy ha tisztességes keresés után ráakadtak életük párjára, kössenek életszövetséget szerelmükkel és kérjék az egyház papjait, hogy házasságkötésüknél tanúskodva áldják meg ezt a szent életszövetséget.

Szövetségkötésük hitelessége és mindkét fél megnyugtatása érdekében az Egyház komolyan szabályozza a házasság szentségének felvételét. Ez persze nem teljesíthetetlen feltételeket jelent, hanem inkább fokozott körültekintést. A házasságkötést jó hangulatú, de komoly felkészülés előzi meg. A felkészülés ideje alatt a plébános jegyesvizsgálatot végez, amelyben megállapítja, hogy a felek egyike részéről sincs akadálya a házasságkötésnek. Ha mégis felmerül valamiféle akadály, akkor ennek elhárításáról hivatalból intézkedik. Mindent megteszünk, hogy a komolyan felkészült fiatalok boldogan és nyugodtan tudjanak az oltárhoz lépve szent életszövetséget kötni.

A házasságkötés alapfeltételei

– A házasságkötésre jelentkezők legalább egyike katolikus

– Mindketten örök hűséget kívánnak fogadni

– Nem zárkóznak el a gyermekvállalástól

– Nem köti őket más szent kötelék vagy házassági akadály

– Jegyesoktatáson való részvétel (a plébánia szervezi vagy ha máshol készítik fel a feleket, akkor erről igazolást hoznak)

Teendők

A házasságkötést számtalan teendő előzi meg, erről jobb személyesen érdeklődni. Itt csak a legalapvetőbbeket közöljük:

1. A házasságkötés idejétől visszaszámolva szükséges a megkereszteltek 3 hónapnál nem régebbi keresztlevele (hacsak nem keresztelési helyük plébániáján kívánnak házasságot kötni).

2. Ha az egyik fél nem katolikus, szükséges a katolikus fél részéről egy igéret, hogy mindent megtesz hitének megtartásáért. Erről a másik félnek is tudnia kell. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az ígéretről készült jegyzőkönyvet a katolikus fél a plébános és a másik fél előtt írja alá.

3. Ha a házassági tanúk katolikusok és nem a házasságkötés plébániáján vagy azzal azonos lelkipásztori körzetben laknak, szükséges plébánosuk részéről egy igazolás, hogy házassági tanúi tisztséget vállalhatnak. (Feltételek az Ügyintézés főmenü Igazolások menüpontjában olvashatók.)

Házasságrendezés

Minden Krisztushívőnek joga van ahhoz, hogy érvényes házasságban éljen, hacsak erről önként (szerzetesi vagy papi fogadalommal vagy más megszentelt formában) le nem mondott. Ez a jog nemcsak a házasságkötésre ad lehetőséget, hanem arra ösztönzi az Egyházat, hogy mindent megtegyen azokért a testvéreinkért is, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak érvényes házasságot kötni. Lelkipásztori tapasztalatunk szerint sok házasság egyszerűen rendezhető, akár szokásos esküvő révén, akár – ahol erre lehetőség adatik – adminisztratív úton, templomi szertartás nélkül. Szinte biztosan lehet érvényesíteni azokat a házasságokat, amelyben a felek egyikét sem köti régebben kötött házasság.

Ha a felek egyikét vagy mindegyikét a Római Katolikus Egyházban érvényes másik házasság köti, akkor is érdemes tájékozódni arról, hogy előbbi házasságuk érvényessége miképpen vizsgálható meg. Ha ugyanis feltett szándékuk, hogy a házasságot, amelyben élnek hitünk és törvényeink szerint akarják megélni, akkor előző házasságuk jogi úton történő vizsgálata után elképzelhető, hogy előbbi házasságukat érvénytelenítik, s akkor jelenlegi kapcsolatukat érvényesen megköthetik vagy rendezhetik.

Minden keresztény-katolikus házasság Krisztus és az Egyház szövetségének megszentelt és hatékony jele a világban, ezért mindent megteszünk, hogy az érvénytelen házasságban vagy más lazább kapcsolatokban élők rendezhessék, rendezzék házasságukat. Minden erre irányuló tevékenységünk testvéreink boldogságára és az egész Anyaszentegyház javára szolgál.